Glorian vuosi­kokous pidettiin 13.3.2023. Kullervo Latvanen jatkaa kuoro­yh­dis­tyksen puheen­joh­tajana.

Glorian halli­tuk­sessa ovat Peter Hilli (vpj), Johan Cantell (sihteeri ja nuotit) ja Atte Tenkanen (ääni ja some). Varajä­seninä ovat Sanna Kuoppala ja Harri Kerko. Yhdis­tyksen taloutta hoitaa tmi Helena Jaakkola. Halli­tuksen järjes­täy­ty­mis­kokous oli 27.3.2023, jossa tehtävät jaettiin.

Vuosi­ko­kouk­sessa sovittiin kuoro­yh­dis­tyksen jäsen­mak­suksi vuodelta 2023 15 euroa.

Kuoroon otetaan muutamia uusia laulajia mukaan, joten ole yhtey­dessä puheen­joh­tajaan. Lue lisää tästä.