Kuoron puheen­joh­ta­jaksi valittiin yksimie­li­sesti jatkamaan kuoron basso­laulaja Kullervo Latvanen.

Kamari­kuoro Gloria on myös rekis­te­röity yhdistys, ja kuoro­yh­dis­tyksen vuosi­kokous pidettiin reippaasti vasta loppu­vuo­desta 2020 koronae­pi­demian vuoksi.

Juuri pidetyssä yhdis­tyksen vuosi­ko­kouk­sessa kuoron puheen­joh­ta­jaksi valittiin yksimie­li­sesti jatkamaan kuoron basso­laulaja Kullervo Latvanen.

Myös kuoron muut halli­tus­laiset uusivat paikkansa. Halli­tukseen valittiin Elsa Malmgren, Peter Hilli ja Johan Cantell. Heidän varajä­se­ninään toimivat Iina Katila ja Liisa Malkamäki.

Vuosi­kokous vahvisti toimin­nan­tar­kas­tuksen 2019 ja antoi vanhalle halli­tuk­selle tili- ja vastuu­va­pauden. Kuoro­yh­dis­tyksen jäsen­maksu vahvis­tettiin 15 euroksi ja kannat­tavien jäsenten maksu on 100 euroa.