Tänä vuonna vietetään refor­maation merkki­vuotta, kun Martti Lutherin aneteesien julkai­se­mi­sesta tulee kuluneeksi 500 vuotta. Tämä tapahtuma aloitti refor­maation, uskon­puh­dis­tuksen ja synnytti protes­tant­tiset kirkko­kunnat.

Refor­maation juhlia vietetään Suomessa monin tavoin, ja touko­kuussa Lohjalla on tarjolla kaksi hienoa tilai­suutta kuulla, millaisen perinnön Luther jätti musiikkiin.

“Martin Lutherin toimet messun musiikin edistä­mi­seksi eivät rajoit­tuneet seura­kunnan yhteisen laulun elvyt­tä­miseen, vaan hän korosti yhtä lailla messun vuoro­pu­he­lu­luon­teeseen kuuluvan Jumalan sanan julis­ta­misen musii­kil­lisia muotoja. (Juhani Haapasalo)

Lutherin musii­kil­linen perintö ‑seminaari järjes­tetään Lohjalla 3. touko­kuuta kello 18.00 alkaen seura­kun­ta­kes­kuk­sessa. Lohjan seura­kunnan kanttori, kamari­kuoro Glorian laulaja Harri Kerko ja Taidey­li­opiston Sibelius-Akatemian aineryhmän eläkkeellä oleva urkuim­pro­vi­saation ja litur­gisen soiton lehtori Juhani Haapasalo, esitte­levät seminaa­rissaan läpileik­kauksen luteri­laisen liturgian ja musiikin vuosi­sa­doista.

Lue lisää…

Kamari­kuoro Gloria messussa Lohjan Pyhän Laurin kirkossa 7.5.

Lutherin musii­kil­linen perintö ‑seminaarin lisäksi kokonai­suuden toista puoliskoa edustaa saman viikon sunnun­taina, Pyhän Laurin kirkossa vietettävä messu, joka alkaa kello 18.00.

Palvelus vietetään normaalin messu­muodon mukai­sesti. Erityi­syyden tähän ehtool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­lukseen tuo vaihtuvien osuuksien musii­kil­linen toteutus; näiden messun osien sävel­tä­misen Haapasalo ja Kerko ovat jakaneet keskenään.

Messun musiikkeja ovat mukana toteut­ta­massa Kamari­kuoro Gloria johta­janaan Seppo Murto. Lisäksi messussa musiikkia toteut­tavat Lohjan seura­kunnan kamarior­kesteri Collegium Musicum, urkurina Vihdin seura­kunnan kanttori Kaisa-Leena Hanni­kainen.