Kamari­kuoro Gloria kiertää marras­kuussa kolmella eri paikka­kun­nalla ja esittää uutta ohjel­mis­toaan Iloit­kaatte-konser­teissa.

Joku viisas on sanonut, että se mihin katsoo, se lisääntyy. Kamari­kuoro Gloriassa ajatte­lemme juuri näin. Siksi valit­simme konsert­timme kanta­vaksi teemaksi ilon. 100-vuoti­aassa Suomessa on paljon syitä iloita – ja kiittää, sillä ilo ja kiitos kulkevat käsikä­dessä niin elämän eri vaiheissa kuin musii­kis­sakin.

Valikoimme tähän konserttiin mukaan uudehkoa suoma­lai­sesta kirkko­musiikkia, joista ylpeänä haluamme nostaa esille kuoron omien laulajien tuotannon: Minna Wesslundin Iloit­kaatte ja Yöveisu, Peter Hillin Ehtoo­hymni ja Harri Kerkon Regina Coeli. Kokonai­suutta täyden­tävät Sulo Salosen, Jaakko Mänty­järven ja Immanuel Sikströmin teokset.

Yksi konsertin helmistä on eittä­mättä Pēteris Vasksin Pater Noster, Isä meidän, joka on jo itsessään meidän kristit­tyjen rukousten rukous, ja johan Vasks on musii­killaan tuonut syvästi sisintä kosket­tavan, antau­tuvan tunnelman. Latvia­lainen säveltäjä Pēteris Vasks on tämän hetken suosi­tuimpia ja vaikut­ta­vimpia euroop­pa­laisia nykysä­vel­täjiä. Lähes tarkalleen vuosi sitten Vasks vieraili Suomessa Glorian kutsusta ja kuoro esitti hänen kuoro­musiik­kiaan Helsingin tuomio­kirkon konser­tissa, Pater Noster oli yksi tuon konsertin teoksia.

Vuonna 1990 kuollut yhdys­val­ta­lainen Aaron Copland on monipuo­linen sävel­tä­jänero, jonka musiikkia ei meillä kovin usein kuulla. Suomi-yhteys häneltä kyllä löytyy, sillä yksi hänen oppilaitaan on ollut Einojuhani Rauta­vaara. Tähän konserttiin valit­simme Coplandin In the beginning. Vuonna 1947 valmis­tunut teos kuorolle ja mezzo­sopraa­nolle kertoo maailma luomi­sesta raamatun Mooseksen kirjan mukaan. Kuoron sopraano Tiiamaria Saari laulaa teoksen solis­tio­suudet.

Gloria on myös pitänyt ohjel­mis­tossaan britti­sä­vel­täjien tuotantoa, ja on esittänyt muun muassa Benjamin Brittenin teoksia. Tällä kertaa kutsumme sinut pysäh­tymään Jonathan Harveyn musiikin äärelle. Britte­ninkin hyvin tunte­neeseen Jonathan Harvey on meillä vielä hieman tunte­mat­to­mampi sävel­tä­jänimi, mutta nyt on mahdol­lisuus tutustua tämän sävel­täjän omanta­keiseen sävel­kieleen, jossa on sanottu yhdis­tyvän perin­teinen hengel­lisyys ja hyvin modernit, jopa avant­gar­dis­tiset sävyt. The Angels on sävel­letty vuonna 1994.

Terve­tuloa seuraamme

Kamarikuoro Gloria Kammarkören Gloria
Kuva: Liisa Takala

Tiistai 7.11.2017, kello 19.00, Leppä­vaaran kirkko, Espoo, Musiikkia kynttilän valossa ‑tapahtuma

Sunnuntai 12.11.2017, kello 19.00 Pyhän Laurin kirkko, Lohja

Sunnuntai 26.11.2017, kello 18.00, Kuusan­kosken kirkko, Kuusan­kosken musiik­ki­viikot, päätös­kon­sertti

___________

Ohjelma

Sulo Salonen (1899–1976) Puhukaa keske­nänne psalmeilla

Harri Kerko (1968–) Regina Coeli

Jaakko Mänty­järvi (1963–) Die Stimme des Kindes

Jonathan Harvey (1939–2012): The Angels

Minna Wesslund (1962–) Iloit­kaatte

Minna Wesslund (1962–) Yöveisu

Pēteris Vasks (1946–) Pater Noster

Peter Hilli (1956–) Ehtool­lis­hymni

Immanuel Sikström (1914–1983) Herre hör min bön 

Aaron Copland (1900–1990): In the beginning