Kamari­kuoro Glorian advent­ti­kon­ser­tissa kuullaan tuttua ja harvemmin kuultua musiikkia pääasiassa 1900- ja 2000-luvuilta sekä kaksi kantae­si­tystä.

Konsertin keskeisenä aiheena on odotus ja odotuksen täytty­minen. Odotuksen kohteella on teoksissa useita nimiä: Kunnian kuningas, Daavidin poika, Herra Sebaot ja Rauhan­ruh­tinas.

Kantae­si­tyksinä kuullaan Niels Burgmannin säveltämä Nu väntar hela jorden Bo Setter­lindin sanoihin ja Peter Hillin Ropa ut din glädje, dotter Sion Sakariaan kirjan sanoihin. Molemmat sävel­täjät ovat myös kamari­kuoro Glorian laulajia.

Konsertin harvi­nai­suuksiin lukeutuu Franz Lachnerin sävellys kaksois­kuo­rolle Die Erde ist des Herrn, joka sisältää perin­tei­sesti ensim­mäisenä adventtina kuullut psalmin 24 sanat Tehkää korkeiksi portit ja ovet maail­massa korkeiksi, Kunnian kuninkaan käydä sisälle.

Lisäksi esitetään Heikki Klemetin, Selim Palmgrenin, Onni Karteen, Sven-Erik Bäckin, Arvo Pärtin ja J. S. Bachin musiikkia.

Kamari­kuoro Glorian lisäksi konser­tissa esiintyy urkuri Aleksanteri Wallius. Konsertin johtaa Jussi Linnanmäki.

Motetin omistus

Peter Hillin säveltämä motetti Ropa ut din glädje,dotter SionIloitse, tytär Sion! sekakuo­rolle ja uruille on sävel­letty tänä vuonna syyskuussa tätä advent­ti­kon­serttia varten. Se on omistettu Kamari­kuoro Glorialle ja kuoron­johtaja Jussi Linnan­mäelle.

Teksti on ruotsin­kie­li­sestä raamatun käännök­sestä Bibel 2000 Sakarja 9:9–10.

Kappa­leessa on kertautuva jakso, joka on iloista musiikkia ja uruilla on myös tärkeä rooli, eikä instru­mentti ole ainoastaan säestä­vässä tehtä­vässä.

Motetten Ropa ut din glädje, dotter Sion för blandad kör och orgel är kompo­nerad i september i år. Verket är tillägnad Kammar­kören Gloria och dirigenten Jussi Linnanmäki och gjord enkom för denna advents konsert.

Texten är hämtad ur Bibel 2000 översätt­ningen av Sakarja 9:9–10.

Verket är uppbyggt i en tradi­tionell form med ett återkom­mande jublande avsnitt. Orgeln har en viktig roll inte bara som ackom­pan­je­rande instrument.

Terve­tuloa konsert­tiimme

Kamari­kuoro Gloria Advent­ti­kon­sertti, Olaus Petri kirkko, Miner­vankatu 6, Helsinki

Kammar­kören Gloria Advents­konsert, Olaus Petri kyrka, Miner­va­gatan 6, Helsingfors

26.11.2022, 19.00.

Vapaa sisään­pääsy. Ohjelma 10 e. Fritt inträde. Program 10 e.