Muutoksia Glorian taiteel­li­sessa johdossa

Muutoksia Glorian taiteel­li­sessa johdossa

Kamari­kuoro Glorian taiteel­linen johtaja vaihtuu. Kamari­kuoron taiteel­lisena johtajana vuoden 2016 syyskau­desta lähtien ollut dir. mus. Seppo Murto jättää tehtä­vänsä. Kaikille kuoro­toi­minnan ja…

Arkistot