Juhlitaan Joonas Kokkosta

Juhlitaan Joonas Kokkosta

TIEDOTE: Valitet­ta­vasti konserttia joudutaan siirtämään vuoden 2022 puolelle korona-altis­tu­misten vuoksi. Ostetut liput kelpaavat sellai­sinaan uuteen konserttiin, joka on sunnun­taina 13.11.2022…

Kullervo Latvanen jatkaa Glorian puheen­joh­tajana

Kamari­kuoro Gloria on myös rekis­te­röity yhdistys, ja kuoro­yh­dis­tyksen vuosi­kokous pidettiin reippaasti vasta loppu­vuo­desta 2020 koronae­pi­demian vuoksi. Juuri pidetyssä yhdis­tyksen vuosi­ko­kouk­sessa…

Kamari­kuoro Gloria konsertoi Mänty­har­julla

Kamari­kuoro Gloria konsertoi Mänty­har­julla

PSALMIN VOIMAA-sarja jatkuu! Mänty­harjun kirkossa kuullaan ensi tiistaina 11.8. klo 18 pääkau­pun­ki­seudun kantto­reista koostuvan Kamari­kuoro Glorian konsertti. Gloria viettää tänä syksynä 10-…

Gloriaa A.D. 2019

Gloriaa A.D. 2019

Hengel­lisen kuoro­musiikin ystäville on tiedossa hyviä uutisia: Gloria-kuoro konsertoi myös vuonna 2019! Katso konserttien päivä­määrät osiossa “Tulevat tapah­tumat”.

Arkistot