Kamari­kuoro Glorian vuosi­ko­kouk­sessa valittiin kuoro­yh­dis­tyk­selle uudeksi puheen­joh­ta­jaksi Harri Kerko. Hän on toiminut viimeksi Glorian halli­tuksen varajä­senenä ja ollut myös aiemmin ollut puheen­joh­tajana.

Harri Kerko laulaa kuoron riveissä basso­ää­nissä. Hän on myös johtanut ja sävel­tänyt kuoron laulet­ta­vaksi useita teoksia.

Glorian halli­tukseen valittiin Heliä Viirakivi, Atte Tenkanen ja Johan Cantell. Varajä­seninä ovat Peter Hilli ja puheen­joh­tajan tehtä­västä väistyvä Kullervo Latvanen.

Seuraavan kerran kamari­kuoro Gloriaa saa kuulla kesäkuun 4. päivänä Tapiolan kirkossa.

Kuoroon otetaan muutamia uusia laulajia mukaan, etenkin alttoihin, joten ole yhtey­dessä puheen­joh­tajaan.