Kamari­kuoro Gloria vierailee parhaillaan Espanjan Costa Blancalla konsert­ti­mat­kalla, paikal­lisen suoma­laisen seura­kunnan kutsumana.

Glorian vierailu Costa Blancalle osuu sopivasti Runebergin päivään. Konser­tissa 5. helmi­kuuta kahvin ja torttujen lomassa esite­täänkin suoma­laisia kansan­lauluja, Runebergin teksteihin ja hengel­listä musiikkia. Kahvi­kon­sertin johtaa Pia Bengts.

Kuudennen päivän iltakon­sertti järjes­tetään Torre­viejan katoli­sessa Inmaculada-kirkossa, missä suoma­lainen seura­kunta pitää jumalan­pal­ve­luk­sensa. Konsertin johtaa Märt Krell.

Konsertin ohjel­misto koostuu Glorian perus­oh­jel­mis­tosta, suoma­lai­sesta kirkko­musii­kista maustettuna italia­lai­sella renes­sans­si­musii­killa. Konser­tissa kuullaan myös kantae­si­tyksenä Juha Paukkerin espan­ja­lainen Maria-rukous Juha PaukkeriBendita sea tu pureza, jonka hän on sävel­tänyt tänä talvena Espan­jassa.

Paukkeri on toiminut Costa Blancan suomaisen seura­kunnan turis­ti­kant­toria lokakuusta 2015 lähtien ja hän on Glorian riveissä laulava tenori.

– Olen tuottanut paljon uutta musiikkia Espanjan komen­nukseni aikana. Sain toiveita, että sävel­täisin jotain johonkin espan­ja­laiseen tekstiin ja niinpä oli luontevaa pyytää tekstiä paikal­li­selta yhteis­työ­kump­pa­nil­tamme, katolisen kirkon papeilta.

– Heiltä sain Bendita sea tu purezan ‑rukouksen sävel­let­tä­väksi. Kamari­kuoro Gloria oli oival­linen innoittaja sävel­lystä tehdessä.

Innostava turis­ti­kant­torin pesti

Evanke­lis­lu­te­ri­laisen kirkon turis­ti­kant­torin kausi Costa Blancalla on aina puoli­vuotta; yleensä lokakuun alusta huhtikuun alkuun.

– Aika on mennyt hyvin nopeasti, nyt  2/3 kaudesta on jo takana. Tehtäväni on ollut myöntei­sellä tavalla mielen­kiin­toinen. Turis­ti­kant­torin työhön kuuluu paljon samoja asioita kuin kanttorin virkaan Suomessa. Pääpaino on jumalan­pal­ve­luk­sissa, kuoro­työssä ja konser­teissa, kertoo Juha Paukkeri.

Paukkeri johtaa paikal­lista kirkko­kuoroa, jonka jäsenistä esityk­sissä on 30 laulajaa.

– Kuoron kokoonpano vaihtelee joka viikko, sillä ihmisiä kulkee edesta­kaisin Suomen ja Espanjan välillä. Reser­vissä meillä on 50 laulajaa. Konsertteja olemme järjes­täneet noin kerran kuukau­dessa.

Suoma­laiset ovat ulkomailla aktii­visia kirkos­sa­kä­vi­jöitä. Se on yksi myöntei­sem­mistä ja palkit­se­vim­mista asioista työssäni, sanoo Paukkeri.

Kuten on myös lähes aina kirkkaana taivaalla paistava aurinko. Aurin­koisia päiviä Costa Blancalla on 300–330 vuodessa.

– Olen pitänyt sääkir­jan­pitoa lokakuun alusta: sadetta on tullut vain kahdeksana päivänä. (hj)